Yat kiralama sözleşmesi

TEKNE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Tekne Adı: Tipi:
Kayıtlı Marina: Bayrak:
Uzunluk:
…………………………………..tarihinde…………………………….çıkışlı tekne aşağıda
belirtilen taraflar tarafından imza edilmiştir.
Tekne Sahibi:
Kiralayan:
Aracı Firma:

KİRALAMA AYRINTILARI

Kiralama Periyodu:………………….….…..tarihinden …………..………………’ne kadardır.
Çıkış Yeri: Varış Yeri:
Seyir Alanı:
Maksimum Yatılı Kişi Sayısı: Mürettebat Sayısı:
Mürettebatı Oluşturanlar:
Toplam Kiralama Ücreti:
Depozito:
Toplam Kiralama Ücretinden gerçekleştirilen depozito ödemesi düşülerek kalan tutar tekneye
giriş esnasında tekne sahibine ödenecektir.

ÖZEL KOŞULLAR

• Tekne içinde sigara içilmesine izin verilmez.
• Kişisel deniz taşıtlarının kullanımına, sadece uygun lisansa sahip olan kişiler için izin verilir.
• Çocuklar, her zaman yetişkin bir aile üyesinin doğrudan gözetiminde olmalıdır.
• Ödenmemiş tüm hesaplar, tekneden ayrılmadan önce teknede, Kaptana nakit olarak
ödenecektir.
• Kiralama ücretleri tam olarak ödenmelidir. Alınan tüm ücretler depozito bedeline ilave
edilecektir.
• Kiralayanın Kişisel Seyahat Sigortası ve İptal / Kısıtlama Sigortası alması tavsiye edilir.

 

İMZALAR

TEKNE SAHİBİ                       ARACI FİRMA                         KİRALAYAN

 

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: KİRALAMA VE ANLAŞMA
          Tekne sahibi aynı tarihlerde tekneyi bir başkasına kiralamayacağını kabul eder.
Kiracı toplam kiralama bedelini ve depozitosunu belirtilen tarihlerde, belirtilen hesap
numarasına göndereceğini kabul eder.

MADDE 2: TESLİMAT
         Tekne sahibi yukarıda belirtilen tarih ve yerde tekneyi temiz ve belirtilen ekipmanları
ile tam ve eksiksiz şekilde teslim edeceğini kabul eder.

MADDE 3:TEKRAR TESLİM
         Kiralayan, kiralayan tarafından oluşturulacak zararları ödemeyi ve tekneyi
tekneye zarar vermeden iyi ve temiz şekilde kullanacağını kabul eder.Kiralayan yukarıda
belirtilen tarihlerden önce ayrılmak isterse para iadesi yapılmayacaktır.

MADDE 4:SEYİR ALANI
        a) Tekne Kaptanı, teknenin seyrini seyir alanı içinde ve teknenin yasal olarak seyir
yapmasına izin verilen bölgelerdeki bölgelerle sınırlayacaktır.
Kaptan, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, seyir süresini aşmayı kabul etmedikçe, devam
eden seyiri günde ortalama dört (4) saatle sınırlayacaktır.
        b) Kaptan, Kiralayanın rıhtım talebini karşılamak için tüm makul çabayı gösterecek olsa da;
kaptan, rıhtımın tahsis edilememesinden sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 5:MAKSİMUM KİŞİ SAYISI VE ÇOCUKLARIN SORUMLULUĞU
       a) Kiralama Süresi boyunca hiçbir zaman teknede maksimum uyku veya seyir misafir
sayısından daha fazla kişiye izin verilmez.Kaptan'ın takdirine bağlı olarak, tekne limana
güvenli bir şekilde bağlanırken ya da demirlemede makul sayıda ziyaretçi kabul edilebilir.
       b) Eğer teknede çocuk misafir varsa; kiralayan çocukların davranışlarından ve
eğlencelerinden tamamen sorumlu olacak ve hiçbir mürettebat üyesi, çocukların
davranışlarından veya eğlencelerinden sorumlu tutulamayacaktır.
      c)Tekne kiralaması, fiziksel engeli olan ya da tıbbi tedavi gören bazı kişiler için uygun
olmayabilir.Bu sözleşmenin imzası ile kiralayan, tüm üyelerinin bu sözleşme tarafından
tasarlanan yolculuk için tıbbi uygunluklarını garanti eder.Kiralayan ve tüm üyelerinin ziyaret edilecek ülkeler için gerekli tüm vizelere ve aşılara sahip olduğunu taahhüt eder.

MADDE 6: MÜRETTEBAT
      a)Tekne Sahibi, teknenin bayrak devleti gerekliliklerine uygun nitelikte ve teknenin
sigortacıları tarafından kabul edilebilir bir kaptan sağlayacaktır ya da kendisi kaptanlık
yapacaktır.Ayrıca uygun niteliklere sahip ve uygun şekilde eğitilmiş bir ekip sağlayacaktır.
Mürettebatın hiçbir üyesi teknede herhangi bir yasadışı uyuşturucu taşıyamaz veya
kullanamaz veya ateşli silahları gemide (manifestte beyan edilenler hariç) tutamaz. Kaptan ve Mürettebat, sularında bulunan herhangi bir ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine
uyacağını bu sözleşme ile garanti eder.
      b) Mürettebatın, teknenin uygulama kurallarına göre minimum miktarda dinlenme hakkına
sahip olduğu anlaşılmaktadır.
      c) Kaptan ve mürettebat, her zaman Kiralayan ve tüm Misafirleri ile ilgili tüm bilgileri gizli
tutmakla yükümlüdür ve hiçbir bilgi yazılı ya da görsel olarak önceden izin alınmaksızın
herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır.

MADDE 7: KAPTANIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
     a) Kaptan, kiralayan tarafından teknenin yönetimi, işletimi ve hareketi, rüzgar, hava durumu
ve izin verilen diğer şartlar hakkında kendisine verilen tüm makul emirlere uyacaktır. Ancak
Kaptan, teknenin güvenli ve uygun olmayan herhangi bir limana veya yere taşınmasına veya
Kiralayan'ın turunun sona ermesi üzerine tekneyi tekrar teslim etmemesine yol açabilecek
herhangi bir emre uymak zorunda değildir.
    b) Özellikle su sporları ekipmanı kullanımı ile ilgili olarak, Kaptan, Kiralayan'ı veya
misafirlerinin herhangi birini veya tamamını, güvensiz veya sorumsuz davranışlarından veya
alkolün etkisi altındaki davranışlarından dolayı uyarabilir ya da müdahalede bulunabilir.
Kaptanın Bildirimi
Kaptan, Kiralama döneminde meydana gelen arızaları, mürettebat değişikliklerini, kazaları
veya diğer önemli olayları derhal aracı firmaya bildirecektir.

MADDE 8: TEKNE KİRALAMA MALİYETLERİ
    a)Fiyata Dahil Hizmetler; Transit log, liman masrafları,mazot, benzin, personel hizmetleri
(kaptan ve gemici),tekne kullanım suyu, standart ekipman, günde en fazla 4 saat seyir, günde
en fazla 4 saat klima,Günde en fazla 5 koy, son temizlik ve aracı firma hizmet bedelidir.
    b)Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler; havaalanı gidiş – dönüş transfer, kumanya, tekne barından
tüketilen içecekler ve özel hizmetlerdir.

MADDE 9: TESLİMATTA GECİKME
    a) Mücbir sebep nedeniyle tekne sahibi, tekneyi Kiralama Süresinin başlangıcında teslim
yeri'nde kiralayan'a teslim etmekte gecikme yaşarsa, Tekne Sahibi iki gün içerisinde,
Kiralayan'a kiralama ücretinin iadesini planlanan başlangıç ​​tarihinin günlük oranı üzerinden
gerçekleştirecek veya karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde, tekne sahibi sözleşmede
belirtilen kiralama döneminin gecikme süreci ile orantılı olarak uzatılmasına izin verecektir.
   b)Tekne Sahibi tekneyi teslim edemezse, kiralayan ve aracı firma bu sözleşmenin haklı
gerekçe ile feshedilmiş gibi muamele görmesi hakkına sahiptir.
Tekne sahibi, Kiralayan’a, kendisi tarafından bu anlaşma hükümleri uyarınca yapmış olduğu
tüm ödemelerin tamamını aracı firmanın hizmet bedeli ile birlikte %50 oranında faizi ile
hemen geri ödeyecektir.Alternatif olarak, taraflar karşılıklı olarak hemfikirse, anlaşma süresindeki gecikmeye eşdeğer bir süre kadar kiralama süresi uzatılacak veya karşılıklı olarak
mutabık kalınan bir zamana ertelenecektir.
   c)Kiralayan, sözleşmede belirtilen zamanda ve teslim yeri'nde kalan ödemesini teslim
edemezse; Tekne Sahibi bu Anlaşmayı Kiralayan tarafından reddedilmiş gibi ele almaya
yetkilidir.Tekne sahibi bu anlaşma hükümleri uyarınca kalan tüm ödemelerini tamamı
üzerinden faiz olmadan derhal almaya hak kazanacaktır.

MADDE 10: İPTAL KOŞULLARI
   a)Kiralayan Tarafından İptal Gerçekleşirse;
Kiralayan tur tarihinden 90 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde tur bedelinin % 20’sini,
tur tarihinden 60 gün öncesi yapılan iptallerde tur bedelinin % 30’unu ödemek koşulu ile iptal
işlemi yapabilir.
Tur tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde alınan depozit iade edilmez. Ancak toplam tur
bedelinin %30’u kesilerek iptal ettikleri tekne kiralama hakkını bir sonraki seneye aynı
teknede ya da başka bir teknede kullanabilirler.
Tur tarihine 14 gün kala yapılan iptallerde tur bedelinin tamamı talep edilir.
Tur iptallerinde geri ödeme; iptal tarihinden sonra 30 gün içerisinde yapılır.
   b)Tekne Sahibi Tarafından İptal Gerçekleşirse;
Tekne sahibi tur tarihinden önceki herhangi bir tarihte iptal gerçekleştirmek zorunda kalırsa,
kiralayana, kendi teknesi ile aynı kalite, özellik ve konfora sahip muadili bir tekne sunmak ve
Kiralayan’ın onayı doğrultusunda muadili teknede rezervasyon oluşturmak zorundadır.
Aksi halde; Tekne sahibi tur tarihinden 90 gün öncesine kadar yapacağı iptallerde depozito,
aracı hizmet bedeli ve tur bedelinin %20’sini, tur tarihinden 60 gün öncesi yapacağı iptallerde
depozito, aracı firma hizmet bedeli ve tur bedelinin % 30’unu, tur tarihine 30 gün kala yapılan
iptallerde alınan depozito ve aracı firma hizmet bedeli ve tur bedelinin %40’ını, tur tarihine
14 gün kala yapılan iptallerde depozito, aracı firma hizmet bedeli ve tur bedelinin % 50’sini
Kiralayan’a ödemekle yükümlü olacaktır.

İşbu sözleşme Kiralama Ayrıntıları, Özel Koşullar ve 10 Maddelik Genel Hükümler ile
birlikte dört (4) sayfadan oluşmaktadır.

Tarih

İMZALAR

TEKNE SAHİBİ                                                         ARACI FİRMA                                                             KİRALAYAN