Kiralama Şartları

Tekne Kiralama Sözleşmesi

BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

HİZMET SAĞLAYICI’NIN TEKNE SAHİPLERİ VE KİRACILAR ARASINDA DÜZENLENEN HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

HİZMET SAĞLAYICI’NIN, TEKNE SAHİPLERİ, KİRACILAR VE BU SİTENİN HİÇBİR KULLANICISININ VEYA HİZMETLER VE TEKNELERİN HAL VE HAREKETLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ BULUNMADIĞINI VE BU BAĞLAMDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ.

ÖZEL KOŞULLAR

 • Tekne içinde sigara içilmesine izin verilmez.
 • Kişisel deniz taşıtlarının kullanımına, sadece uygun lisansa sahip olan kişiler için izin verilir.
 • Çocuklar, her zaman yetişkin bir aile üyesinin doğrudan gözetiminde olmalıdır.
 • Ödenmemiş tüm hesaplar, tekneden ayrılmadan önce teknede, Kaptana nakit olarak ödenecektir.
 • Kiralama ücretleri tam olarak ödenmelidir. Alınan tüm ücretler depozito bedeline ilave edilecektir.
 • Kiracının Kişisel Seyahat Sigortası ve İptal / Kısıtlama Sigortası alması tavsiye edilir.

  1.TANIMLAR

Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

“Ön Ödeme” Kiracı tarafından Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’nın ya da – bazı Tekne’ler için – onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır).

“Kalan Ödeme” Kiracı tarafından Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’ya Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te ödenmesi gereken, Rezervasyon Bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder.

“Sözleşme” https://www.adriyachts.com/termofuse/ adresinden erişilen ve Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

“Tekne” kiracılar tarafından rezerve edilmek için Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir başka çeşitte deniz taşıtını ifade eder.

“Tekne Sahibi” bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan tarafı  ifade eder.

“Rezervasyon” bir Kiracı tarafından bir Tekneye  yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder.

“Rezervasyon Onayı” bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından da resmi olarak kabulünü ifade eder.

“Rezervasyon Talebi” Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder.

“İş Günü” Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder.

“Giriş” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Kiracının tekneye varış yaptığı anı ifade eder.

“Çıkış” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından terk edildiği anı ifade eder.

“Giriş Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Kiracının  tekneye giriş yaptığı günü ifade eder.

“Çıkış Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından terk edildiği anı ifade eder.

“İçerik” site üzerinde sunulan içeriğin toplamını ifade eder.

“Rezervasyon Bedeli” Tekne Sahibi’nin İlan’ında belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Kiracı arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir.

“Ekstra Hizmetlerin Bedeli” yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Rezervasyon Bedeli’ne dahil olmayan, Kiracı tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder.

“Opsiyon” Tekne Sahibi’nin belirli bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Kiracı’ya ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade eder. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Kiracı için ayırır ve başkasına kiralamaz.

“Kiralama Süresi” onaylanmış bir Rezervasyon için (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Giriş ile başlayıp (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten zaman zarfını ifade eder.

“Kiracı” Bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan, kiralayan hizmet sağlayıcı ile bir Tekne için Rezervasyon yapmak amacıyla hizmet ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş tarafı ifade eder.

“Kiralayan Hizmet Sağlayıcı” Foça mahallesi Selim Günday caddesi no:103 Fethiye Muğla adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan Adriyachts Yat Kiralama Hizmetleri Danışmanlık’ı  ifade eder.

“Hizmetler” tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip ve bunları kiralamayı hedefleyen Kiracılara, Kiralayan Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.

“Hizmet Bedeli” Site vasıtasıyla bir Teknenin Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak (Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerine anlaşılan ilgili oranı )ödenme yükümlülüğü oluşan meblağı ifade eder.

“Hizmet Sağlayıcı İçeriği”  Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.

“Şartlar & Koşullar” ya da “Şartlar” bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder.

“Biz” ya da “biz” Kiralayan Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder.

“KDV” katma değer vergisini ifade eder.

“Adriyachts” kiralayan hizmet sağlayıcı’yı ifade eder.

“İnternet Sitesi” ya da “Site” Kiralayan Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://www.adriyachts.com alan adına sahip online web sitesi ile ona bağlı tüm sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.

“Siz” ya da “siz” yerine göre Tekne Sahipleri, Kiracılar’ı ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder.

Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Kiralayan Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Kiralayan  Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz.

Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Kiralayan Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz.

3. KİRALAMA VE ANLAŞMA

Tekne sahibi aynı tarihlerde tekneyi bir başkasına kiralamayacağını kabul eder. Kiracı toplam kiralama bedelini ve depozitosunu belirtilen tarihlerde, belirtilen hesap numarasına göndereceğini kabul eder.

 

 1. TESLİMAT

Tekne sahibi yukarıda belirtilen tarih ve yerde tekneyi temiz ve belirtilen ekipmanları ile tam ve eksiksiz şekilde teslim edeceğini kabul eder.

 

5.TEKRAR TESLİM

Kiracı, kiracı tarafından oluşturulacak zararları ödemeyi ve tekneyi tekneye zarar vermeden iyi ve temiz şekilde kullanacağını kabul eder. Kiracı yukarıda belirtilen tarihlerden önce ayrılmak isterse para iadesi yapılmayacaktır.

6.SEYİR ALANI

 1. a) Tekne Kaptanı, teknenin seyrini seyir alanı içinde ve teknenin yasal olarak seyir yapmasına izin verilen bölgelerdeki bölgelerle sınırlayacaktır.

Kaptan, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, seyir süresini aşmayı kabul etmedikçe, devam eden seyiri günde ortalama bir (1) saatle sınırlayacaktır.

 1. b) Kaptan, Kiracının rıhtım talebini karşılamak için tüm makul çabayı gösterecek olsa da; kaptan, rıhtımın tahsis edilememesinden sorumlu tutulamayacaktır.

 

7.MAKSİMUM KİŞİ SAYISI VE ÇOCUKLARIN SORUMLULUĞU

 1. a) Kiralama Süresi boyunca hiçbir zaman teknede maksimum uyku veya seyir misafir sayısından daha fazla kişiye izin verilmez.Kaptan’ın takdirine bağlı olarak, tekne limana güvenli bir şekilde bağlanırken ya da demirlemede makul sayıda ziyaretçi kabul edilebilir.
 2. b) Eğer teknede çocuk misafir varsa; kiracı çocukların davranışlarından ve eğlencelerinden tamamen sorumlu olacak ve hiçbir mürettebat üyesi,çocukların davranışlarından veya eğlencelerinden sorumlu tutulamayacaktır.
 3. c) Tekne kiralaması, fiziksel engeli olan ya da tıbbi tedavi gören bazı kişiler için uygun olmayabilir.Bu sözleşmenin imzası ile kiracı, tüm üyelerinin bu sözleşme tarafından

tasarlanan yolculuk için tıbbi uygunluklarını garanti eder.Kiracı ve tüm üyelerinin ziyaret edilecek ülkeler için gerekli tüm vizelere ve aşılara sahip olduğunu taahhüt eder.

 

 1. MÜRETTEBAT

 

 1. a) Tekne Sahibi, teknenin bayrak devleti gerekliliklerine uygun nitelikte ve teknenin sigortacıları tarafından kabul edilebilir bir kaptan sağlayacaktır ya da kendisi kaptanlık yapacaktır.Ayrıca uygun niteliklere sahip ve uygun şekilde eğitilmiş bir ekip sağlayacaktır.

 

Mürettebatın hiçbir üyesi teknede herhangi bir yasadışı uyuşturucu taşıyamaz veya kullanamaz veya ateşli silahları gemide (manifestte beyan edilenler hariç) tutamaz.

Kaptan ve Mürettebat, sularında bulunan herhangi bir ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine uyacağını bu sözleşme ile garanti eder.

 1. b) Mürettebatın, teknenin uygulama kurallarına göre minimum miktarda dinlenme hakkına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
 2. c) Kaptan ve mürettebat, her zaman Kiracı ve tüm Misafirleri ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür ve hiçbir bilgi yazılı ya da görsel olarak önceden izin alınmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır.

 

 1. KAPTANIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 1. a) Kaptan, kiracı tarafından teknenin yönetimi, işletimi ve hareketi, rüzgar, hava durumu ve izin verilen diğer şartlar hakkında kendisine verilen tüm makul emirlere uyacaktır. Ancak Kaptan, teknenin güvenli ve uygun olmayan herhangi bir limana veya yere taşınmasına veya Kiracının turunun sona ermesi üzerine tekneyi tekrar teslim etmemesine yol açabilecek herhangi bir emre uymak zorunda değildir.
 2. b) Özellikle su sporları ekipmanı kullanımı ile ilgili olarak, Kaptan, Kiracı’yı veya

misafirlerinin herhangi birini veya tamamını, güvensiz veya sorumsuz davranışlarından veya alkolün etkisi altındaki davranışlarından dolayı uyarabilir ya da müdahalede bulunabilir.

Kaptanın Bildirimi

Kaptan, Kiralama döneminde meydana gelen arızaları, mürettebat değişikliklerini, kazaları veya diğer önemli olayları derhal kiralayan aracı firmaya bildirecektir.

 

 1. TEKNE KİRALAMA MALİYETLERİ

 

 1. a) Fiyata Dahil Hizmetler; Transit log, liman masrafları,mazot, benzin, personel hizmetleri (kaptan ve gemici),tekne kullanım suyu, standart ekipman, günde ortalama 1 saat seyir, günde en fazla 2 saat klima,Günde en fazla 3 koy, son temizlik ve kiralayan aracı firma hizmet bedelidir.
 2. b) Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler; havaalanı gidiş – dönüş transfer, Kdv, kumanya, tekne barından tüketilen içecekler ve özel hizmetlerdir.

 

 1. TESLİMATTA GECİKME

 

 1. a) Mücbir sebep nedeniyle tekne sahibi, tekneyi Kiralama Süresinin başlangıcında teslim yeri’nde kiracıya teslim etmekte gecikme yaşarsa, Tekne Sahibi iki gün içerisinde, Kiracıya kiralama ücretinin iadesini planlanan başlangıç tarihinin günlük oranı üzerinden gerçekleştirecek veya karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde, tekne sahibi sözleşmede belirtilen kiralama döneminin gecikme süreci ile orantılı olarak uzatılmasına izin verecektir. b)Tekne Sahibi tekneyi teslim edemezse, kiracı ve kiralayan aracı firma bu sözleşmenin haklı gerekçe ile feshedilmiş gibi muamele görmesi hakkına sahiptir.

Tekne sahibi, Kiracıya kendisi tarafından bu anlaşma hükümleri uyarınca yapmış olduğu tüm

 

ödemelerin tamamını aracı firmanın hizmet bedeli ile birlikte %50 oranında faizi ile hemen geri ödeyecektir.Alternatif olarak, taraflar karşılıklı olarak hemfikirse, anlaşma süresindeki gecikmeye eşdeğer bir süre kadar kiralama süresi uzatılacak veya karşılıklı olarak mutabık kalınan bir zamana ertelenecektir.

c)Kiracı, sözleşmede belirtilen zamanda ve teslim yeri’nde kalan ödemesini teslim edemezse; Tekne Sahibi bu Anlaşmayı Kiracı tarafından reddedilmiş gibi ele almaya yetkilidir.Tekne sahibi bu anlaşma hükümleri uyarınca kalan tüm ödemelerini tamamı üzerinden faiz olmadan derhal almaya hak kazanacaktır.