İptal Politikası

İptal Koşulları

Kiracı Tarafından İptal Gerçekleşirse;

Kiracı tur tarihinden 90 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde tur bedelinin % 20’sini, tur tarihinden 60 gün öncesi yapılan iptallerde tur bedelinin % 30’unu ödemek koşulu ile iptal işlemi yapabilir.

Tur tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde alınan depozit iade edilmez. Ancak toplam tur bedelinin %30’u kesilerek iptal ettikleri tekne kiralama hakkını bir sonraki seneye aynı teknede kullanabilirler.

Tur tarihine 14 gün kala yapılan iptallerde tur bedelinin tamamı talep edilir. Tur iptallerinde geri ödeme; iptal tarihinden sonra 30 gün içerisinde yapılır. b)Tekne Sahibi Tarafından İptal Gerçekleşirse;

Tekne sahibi tur tarihinden önceki herhangi bir tarihte iptal gerçekleştirmek zorunda kalırsa, kiracıya, kendi teknesi ile aynı kalite, özellik ve konfora sahip muadili bir tekne sunmak ve Kiracı’nın onayı doğrultusunda muadili teknede rezervasyon oluşturmak zorundadır.

Aksi halde;Tekne sahibi tur tarihinden 90 gün öncesine kadar yapacağı iptallerde depozito, aracı hizmet bedeli ve tur bedelinin %20’sini, tur tarihinden 60 gün öncesi yapacağı iptallerde depozito, aracı firma hizmet bedeli ve tur bedelinin % 30’unu, tur tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde alınan depozito ve kiralayan aracı firma hizmet bedeli ve tur bedelinin %40’ını, tur tarihine 14 gün kala yapılan iptallerde depozito, kiralayan aracı firma hizmet bedeli ve tur bedelinin % 50’sini Kiracı’ya ödemekle yükümlü olacaktır.